Kerken

‘Jongeren zien, leren kennen en samen met God in de maatschappij staan! Dat is een verlangen wat de kerken van Arnhem en YFC samenbindt om zo getuigend en dienstbaar naar onze jongeren om te zien en hen te betrekken bij kerk en samenleving.’ 

(Wietse van der Hoek, voorganger Baptistengemeente Ontmoeting (Arnhem Zuid), voorzitter van Hart voor Arnhem)

 

De kerk is een belangrijke samenwerkingspartner voor Youth for Christ Arnhem. We delen de visie dat iedere jongere de kans moet hebben om Jezus te leren kennen. Omdat we geloven dat God ons heeft gemaakt gaan we er vanuit dat Hij als eerste bij de levens van jongeren betrokken is. Daarom hopen we dat jongeren op Jezus leren vertrouwen, maar houdt onze betrokkenheid uiteraard niet op als jongeren daar niet voor (kunnen) kiezen. Voor ons zijn evangeliserende en sociaal maatschappelijke activiteiten twee kanten van dezelfde medaille: Het delen van God liefde in woorden en daden. We willen jongeren zien groeien op alle terreinen van hun leven.

 

Kortom, we zoeken actief de verbinding en samenwerking met kerken. Hiermee dragen we bij aan inspirerende kerken die recht doen aan jongeren. We verwachten ook dat kerken en Youth for Christ Arnhem de komende tijd steeds dichter bij elkaar komen te staan. Youth for Christ Arnhem doet dat o.a. met:

 

  • Het geven van advies, training en toerusting aan jeugdleiders en jeugdouderlingen over missionair jongerenwerk
  • Het organiseren van missionaire projecten in de wijk in samenwerking met kerken
  • De mogelijkheid om met je jeugdgroep projecten van Youth for Christ Arnhem te bezoeken of ons uit te nodigen om ons verhaal te vertellen