Youth for Christ

Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Dankzij Gods genade gaan we onvoorwaardelijk voor jongeren. We willen hen zien opbloeien en geloven dat Gods liefde jongeren positief verandert.

Elke stap vooruit, op elk terrein van hun leven is daarbij belangrijk. Evangeliserende en sociaal maatschappelijke activiteiten zijn daarbij voor ons twee kanten van dezelfde medaille: het delen van Gods liefde in woord en daad.

 

Jongeren

We richten ons primair op jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar. We hebben bijzondere aandacht voor jongeren die onze steun nodig hebben, vaak in de marge van onze samenleving.

 

In Nederland

Youth for Christ Arnhem is onderdeel van Youth for Christ Nederland. Jaarlijks komt Youth for Christ in contact met 50.000 jongeren: op straat, in de kerk en op school.

 

Op straat:

In tientallen plaatsen werken we met jongeren via ondermeer jongerencentra, straatvoetbal, individuele coaching, meidenclubs en missionaire projecten.

 

In de kerk:

Voor 600 kerken verzorgt Youth for Christ missionaire trainingen en programma’s.

 

Op school:

We zijn actief op 160 scholen met educatief theater en aansluitende verwerkingslessen.

 

Meer info: www.youthforchrist.nl